Oświadczenie

  1. Zapoznałem się z informację, że moje dane zostaną przekazane do Domu Kredytowego NOTUS S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 76, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000324689, kapitał zakładowy 500.000 zł, NIP: 525-228-65-47.
  2. Dane zostały przekazane w celu przedstawiania mi oferty instrumentów finansowych Domu Kredytowego NOTUS S.A.
  3. Przetwarzanie danych osobowych przez Dom Kredytowy NOTUS S.A. odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  5. Oświadczam, że podane przeze mnie dane kontaktowe są prawidłowe i nie dotyczą osoby trzeciej.
  6. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia Domu Kredytowego NOTUS S.A. np. przez przesłanie wiadomości na adres: zgoda@notuskredyt.pl.